Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
Naszą misją jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu. Nasz numer KRS to : 0000473129
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
Naszą misją jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu. Nasz numer KRS to : 0000473129
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
Naszą misją jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu. Nasz numer KRS to : 0000473129
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
Naszą misją jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu. Nasz numer KRS to : 0000473129
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
Naszą misją jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu. Nasz numer KRS to : 0000473129

Zarząd Mazowieckiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
wybrany na V Zjeździe Delegatów Mazowieckiego TKKF
w Warszawie w dniu 20 lutego 2016 r.

 

Zarząd Mazowieckiego TKKF


      1. Prezes - Jacek Bączkowski.
      2. Wiceprezes - Andrzej Jaśkiewicz
      3. Wiceprezes - Witold Jakubik
      4. Wiceprezes - Piotr Śliwiński
      5. Sekretarz - Jakub Grodzicki
      6. Skarbnik - Krystyna Żebrowska
      7. Członek Zarządu - Ryszard Myśliwski
      8. Członek Zarządu - Piotr Grzybowski
      9. Członek Zarządu - Maria Świerczyńska
    10. Członek Zarządu - Cezary Domińczak 

 

Komisja Rewizyjna Mazowieckiego TKKF

  1. Przewodniczący - Maria Zięba
  2. Wiceprzewodniczący - Jacek Knittel
  3. Sekretarz - Zenon Lewandowski