Drukuj

W dniu 20 lutego 2016 r. odbył się V Zjazd Delegatów  Mazowieckiego  Towarzystwa  Krzewienia Kultury Fizycznej. Otwarcia Zjazdu  dokonał Prezes Mazowieckiego TKKF Jacek Bączkowski. Delegaci na początku uchwalili porządek i regulamin obrad.


Przewodniczącym zjazdu wybrano  Jacka Bączkowskiego, sekretarzem- Krystynę Żebrowską. Sprawozdanie z działalności Zarządu Mazowieckiego TKKF za okres 2012-2015 złożył w imieniu ustępującego Zarządu prezes J.Bączkowski. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Mazowieckiego TKKF złożył jej Przwodniczący Mieczysław Moleda. Następnie delegaci podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Podjęto także uchwałę w sprawie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Na zakończenie obrad  przyjęto program działania Mazowieckiego TKKF w latach 2016 –2019.


Zarząd Mazowieckiego TKKF


1.    Prezes - Jacek Bączkowski.
2.    Wiceprezes - Andrzej Jaśkiewicz
3.    Wiceprezes - Witold Jakubik
4.    Wiceprezes - Piotr Śliwiński
5.    Sekretarz - Jakub Grodzicki
6.    Skarbnik - Krystyna Żebrowska
7.    Członek Zarządu - Ryszard Myśliwski
8.    Członek Zarządu - Piotr Grzybowski
9.    Członek Zarządu - Maria Świerczyńska
10.    Członek Zarządu - Cezary Domińczak 


Komisja Rewizyjna Mazowieckiego TKKF


1.    Przewodniczący - Maria Zięba
2.    Wiceprzewodniczący -  Jacek Knittel
3.    Sekretarz – Zenon Lewandowski

Our website is protected by DMC Firewall!